Seminars 2022/2023 – winter


The seminars are held in the Lecturing Center building, Piotrowo 2 Street. The seminars list can be downloaded in ICAL format or added to Google Calendar by entering l5kcfbm4gbknuikt9ugfunoaps@group.calendar.google.com in the Other calendars section in the Add a friend’s calendar field.


Którędy do A+? Propozycje doskonalenia organizacyjnego Instytutu Informatyki
Początek: 11:30
Koniec: 4 October 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Jerzy Nawrocki, Instytut Informatyki
Czy czatbot może wspierać proces zdrowienia u osób z problemami psychicznymi?
Początek: 11:30
Koniec: 11 October 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Jarosław Michałowski, Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologiii Prawa w
Poznaniu
Interpretable machine learning for classification - learning vector quantization: from heuristics to a mathematically well-defined algorithm
Początek: 11:30
Koniec: 25 October 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Thomas Villmann, University of Applied Sciences Mittweida
Looming challenges in Computer Architecture by 2030
Początek: 11:30
Koniec: 8 November 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Tytuł: Technical talk on future trends and trajectories,implications for future systems
Prelegent: Joshua Fryman, Intel
A framework for fusion of clinical data
Początek: 11:30
Koniec: 29 November 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Anam Haq, Roche IT
(Mis)measurement of progress in Document Understanding: how to choose the right benchmark and evaluation metric for document-related tasks
Początek: 11:30
Koniec: 6 December 2022 - 12:30
Miejsce: 8 CW
Opis: Filip Graliński, Applica.ai / Uniwersytet Adama Mickiewicza
Metody komputerowego wspomagania decyzji odporne na niedoskonałości danych uczących
Początek: 11:30
Koniec: 13 December 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Grzegorz Miebs, Miłosz Kadziński, Instytut Informatyki
The New Era of Blockchain: Sui and Move
Początek: 11:30
Koniec: 16 December 2022 - 12:30
Opis: dr Adam Welc, Mysten Labs
Nagranie: LINK DO EMEETING
Branża gier: Świat, Polska, Poznań
Początek: 11:30
Koniec: 10 January 2023 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Jakub Marszałkowski, Instytut Informatyki
Budowa cyfrowej infrastruktury badawczej dla danych muzycznych w ramach projektu DARIAH-PL
Początek: 11:30
Koniec: 17 January 2023 - 12:30
Opis: dr Ewa Łukasik
Badania korporacyjne nad systemami oraz architekturami w Intel Polska.
Początek: 11:30
Koniec: 24 January 2023 - 12:30
Miejsce: CW8
Opis: Dr Marek Landowski, Manager zespołu w firmie Intel zajmującego
się badaniami korporacyjnymi nad architekturami nowych generacji