Seminars 2015/2016 – winter

The seminars are held in the Lecturing Center building, Piotrowo 2 Street. The seminars list can be downloaded in ICAL format or added to Google Calendar by entering l5kcfbm4gbknuikt9ugfunoaps@group.calendar.google.com in the Other calendars section in the Add a friend’s calendar field.

Scheduling Fixed Position Maintenance Operations
Początek: 29 September 2015 - 11:15
Miejsce: Sala 13 CW
Prelegent: Florian Jaehn, University of Augsburg
Algorytmy i struktury danych dla macierzy specjalnych
Początek: 6 October 2015 - 11:15
Miejsce: Sala 13 CW
Prelegent: Jerzy Respondek, Politechnika Śląska
GoodAI: Searching for General Artificial Intelligence
Początek: 20 October 2015 - 11:15
Miejsce: CW 13
Prelegent: Dušan Fedorčák, Keen Software House, Praga
Polynomial algorithms for structured knapsack problems with box constraints: classic knapsack, shortest path and minimum spanning tree
Początek: 29 October 2015 - 11:15
Miejsce: Sala 123 BT
Prelegent: Mikhail Y. Kovalyov, Belarusian State University, Minsk
A Vehicle Routing Problem in Glass Waste Collection - An Exact and a Heuristic Solution Approach
Początek: 17 November 2015 - 11:15
Miejsce: Sala 13 CW
Prelegent: Gerhard Waescher, Otto von Guericke University, Magdeburg
Decision aiding in my way
Początek: 8 December 2015 - 11:15
Miejsce: BT 1.23
Prelegent: Benedetto Matarazzo, University of Catania, wystąpienie z okazji odznaczenia "Medalem Zasługi Politechniki Poznańskiej" przez JM Rektora
Eksploracja komunikujących się procesów w rozproszonych systemach komputerowych zorientowanych zasobowo
Początek: 15 December 2015 - 11:15
Miejsce: CW 13
Prelegent: Andrzej Stroiński
End-to-end reinforcement learning in classic and not-so-classic games
Początek: 12 January 2016 - 11:15
Miejsce: Sala 13 CW
Prelegent: Wojciech Jaśkowski
Wspomaganie decyzji na podstawie różnorodnych przykładów decyzji oraz wszechstronnej analizie odporności rozwiązań
Początek: 19 January 2016 - 11:15
Miejsce: Sala 13 CW
Prelegent: Miłosz Kadziński
Algorytmiczne aspekty analizy podobieństwa struktur RNA
Początek: 26 January 2016 - 11:15
Miejsce: Sala 13 CW
Prelegent: Tomasz Żok