Seminars 2021/2022 – summer


The seminars are held in the Lecturing Center building, Piotrowo 2 Street. The seminars list can be downloaded in ICAL format or added to Google Calendar by entering l5kcfbm4gbknuikt9ugfunoaps@group.calendar.google.com in the Other calendars section in the Add a friend’s calendar field.


Zastosowanie katalogów danych do zarządzania cyfrowymi usługami publicznymi
Początek: 11:30
Koniec: 1 March 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: <html-blob><u></u><p>Michał Grabia, Szymon Mamrot, Przemysław Zawodny, Instytut Logistyki i Magazynowania, Sieć Badawcza Łukasiewicz</p><u></u></html-blob>
Umiędzynarodowienie - szanse i wyzwania
Początek: 11:30
Koniec: 22 March 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: <html-blob><p>Paweł Śniatała</p><p></p><p>Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska</p></html-blob>
How much can we trust computer models? On the quality of predicted 3D RNA Structures
Początek: 11:30
Koniec: 29 March 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: <html-blob><p>Francisco Carrascoza, Maciej Antczak, Zhichao Miao, EricWesthof, Marta Szachniuk</p><p>Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska</p></html-blob>
Metody ewolucyjne w wielokrokowych grach obronnych Stackelberga
Początek: 11:30
Koniec: 5 April 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: <html-blob><p>Adam Żychowski, Jacek Mańdziuk</p><p></p><p>Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PolitechnikiWarszawskiej</p></html-blob>
Practical remarks on Systematic Literature Review
Początek: 11:30
Koniec: 10 May 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: <html-blob><u></u><p>Jerzy Nawrocki</p><p></p><p>Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska</p><u></u></html-blob>
Efektywna dekompozycja wielkich grafów dla wybranych problemów optymalizacyjnych
Początek: 11:30
Koniec: 17 May 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: <html-blob><u></u><u></u><p>Sylwester Swat</p><p></p><p>Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska</p><u></u><u></u></html-blob>
Scheduling of vessels in a large iron ore supply chain
Początek: 11:30
Koniec: 24 May 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: <html-blob><u></u><u></u><u></u><p>Gaurav Singh</p><p></p><p>BHP, Perth, Australia</p><u></u><u></u><u></u></html-blob>
Analityczne podejście do problemów w RNA World
Początek: 11:30
Koniec: 31 May 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: <html-blob><u></u><u></u><u></u><u></u><p>Jarosław Synak, Agnieszka Rybarczyk, Jacek Błażewicz</p><p></p><p>Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska</p><u></u><u></u><u></u><u></u></html-blob>
Building Hyper-heuristic using crowdsourcing
Początek: 11:30
Koniec: 7 June 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: <html-blob><u></u><u></u><u></u><p>Jan Badura, Artur Laskowski, Maciej Antczak, Szymon Wąsik</p><p>Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska<br></p><u></u><u></u><u></u></html-blob>
Differential assembly – using prior knowledge to assemble the human genome
Początek: 11:30
Koniec: 14 June 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: <html-blob><u></u><u></u><u></u><u></u><p>Artur Laskowski</p><p></p><p>Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska</p><u></u><u></u><u></u><u></u></html-blob>
Wstęp do obliczeń kwantowych w modelu bramkowym
Początek: 11:30
Koniec: 21 June 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: <html-blob><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><p>Andrzej Jaszkiewicz</p><p></p><p>Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska</p><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></html-blob>