Seminars 2018/2019 – summer

The seminars are held in the Lecturing Center building, Piotrowo 2 Street. The seminars list can be downloaded in ICAL format or added to Google Calendar by entering l5kcfbm4gbknuikt9ugfunoaps@group.calendar.google.com in the Other calendars section in the Add a friend’s calendar field.

Empirical research on medical information retrieval
Początek: 11:30
Koniec: 19 March 2019 - 12:30
Miejsce: CW8, Poznan University of Technology
Opis: Jakub Dutkiewicz, Czesław Jędrzejek, Artur Cieślewicz
Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika
Poznańska; Department of Clinical Pharmacology, Poznan University of
Medical Sciences
Digital Transformation
Początek: 11:30
Koniec: 26 March 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Gerd NiehageBBraun Group
Practical issues of scheduling in clouds: The best opportunities to revisit distributed systems and computing
Początek: 12:30
Koniec: 26 March 2019 - 13:30
Miejsce: CW8, Poznan University of Technology
Opis: Christophe Cérin
Université Paris 13, Sorbonne Paris
Conflict-Free Yard Crane Routing in an Automated Container Terminal
Początek: 11:30
Koniec: 2 April 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Erwin Pesch
University of Siegen
A Roadmap for the Acceleration of Technology in Computational Science for the next Decade
Początek: 11:30
Koniec: 9 April 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: S.S. Iyengar
School of Computing & Information Sciences, Florida International University
Efektywne algorytmy dla klasyfikacji ekstremalnej
Początek: 11:30
Koniec: 16 April 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Kalina Jasińska
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Efficiency and Robustness in Prototype-based Classification Learning - A Neural Network Perspective
Początek: 11:30
Koniec: 7 May 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Thomas Villmann
University of Applied Sciences Mittweida
Predykcja cech patogenności bakterii z wykorzystaniem binarnego modelu gałązkowego
Początek: 11:30
Koniec: 14 May 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Krzysztof Bartoszek, Ingemar Kaj, Sebastian Sakowski, Marta Majchrzak,
Anna B. Kubiak-Szeligowska, Pawel Parniewski
Linköping University, Department of Computer and Information Science;
Uppsala University, Department of Mathematics; Uniwersytet Łódzki,
Wydział Matematyki i Informatyki; Instytut Biologii Medycznej PAN
Optymalizacja odkrywania wzorców kolokacji przestrzennych i przestrzenno-czasowych
Początek: 11:30
Koniec: 28 May 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Witold Andrzejewski
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Inżynier Jacek Karpiński -- sylwetka, życie i osiągnięcia
Początek: 11:30
Koniec: 11 June 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Mirosław Zientarzewski
Narodowe Muzeum Techniki