Seminars 2016/2017 – winter

The seminars are held in the Lecturing Center building, Piotrowo 2 Street. The seminars list can be downloaded in ICAL format or added to Google Calendar by entering l5kcfbm4gbknuikt9ugfunoaps@group.calendar.google.com in the Other calendars section in the Add a friend’s calendar field.

Using SparkR with distributed database in Parquet - a genomic example
Początek: 11:15
Koniec: 11 October 2016 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Michał Okoniewski, ETH Zurich, Switzerland
Podejście sieciowe do klasyfikacji danych niesieciowych
Początek: 11:15
Koniec: 18 October 2016 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Maciej Piernik, Instytut Informatyki
Optil.io: platforma do automatycznego oceniania problemów optymalizacyjnych.
Początek: 11:15
Koniec: 8 November 2016 - 12:15
Miejsce: 123 BT
Opis: Szymon Wąsik, Instytut Informatyki
Aplikacje do symulacji modelu R+P w oparciu o systemy wieloagentowe
Początek: 11:15
Koniec: 15 November 2016 - 11:35
Miejsce: BT 123
Opis: Jarosław Synak, Instytut Informatyki
evaLUAtion - środowisko do nauki pisania skryptów sztucznej inteligencji
Początek: 11:35
Koniec: 15 November 2016 - 11:55
Miejsce: BT 123
Opis: Paweł Wojciechowski, Instytut Informatyki
Web Visualizer dowolnych danych generowanych w trybie rzeczywistym
Początek: 11:55
Koniec: 15 November 2016 - 12:15
Miejsce: BT 123
Opis: Marcin Borowski, Instytut Informatyki
QM/MD studies on the origins of life with the use of high performance computing
Początek: 11:15
Koniec: 22 November 2016 - 12:15
Miejsce: BT 123
Opis: Francisco Carrascoza, Instytut Informatyki
Odkrywanie i badanie własności algebraicznych modeli procesów rozproszonych w systemach komunikujących się zasobów
Początek: 11:15
Koniec: 29 November 2016 - 12:15
Miejsce: BT 123
Opis: Dariusz Dwornikowski, Instytut Informatyki
RNAComposer - nasza odpowiedź na podstawowe wyzwania bioinformatyki strukturalnej w dziedzinie przewidywania struktur przestrzennych RNA
Początek: 11:15
Koniec: 6 December 2016 - 12:15
Miejsce: BT 123
Opis: Ryszard W. Adamiak, Instytut Informatyki
Structural Motifs in Biological Macromolecules
Początek: 11:15
Koniec: 13 December 2016 - 12:15
Miejsce: BT 123
Opis: Florian Kaiser, University of Applied Sciences Mittweida, Germany
Architektura usług chmurowych i HPC (z doświadczeń PCSS)
Początek: 11:15
Koniec: 20 December 2016 - 12:15
Miejsce: PCSS 0.26
Opis: Norbert Meyer, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
A Look at Basics of Distributed Computing
Początek: 11:15
Koniec: 5 January 2017 - 12:15
Miejsce: 123 BT
Opis: Prof. Michel Raynal
Institut Universitaire de France, Academia Europaea
Professor, IRISA, University of Rennes, France
Adjunct Professor, Department of Computing, Hong Kong Polytechnic University
Transformation-and Variation-invariant Data-dissimilarities for Robust Classification and Clustering Learning in Bio-informatics - Mathematical Considerations
Początek: 11:15
Koniec: 10 January 2017 - 12:15
Miejsce: BT 123
Opis: Thomas Villmann, University of Applied Sciences Mittweida, Germany
Efektywność energetyczna rozwiązań ICT (z doświadczeń PCSS)
Początek: 11:15
Koniec: 17 January 2017 - 12:15
Miejsce: PCSS 0.26
Opis: Ariel Oleksiak, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
A multicriteria approach to analysis of conflicts in evidence theory
Początek: 11:15
Koniec: 24 January 2017 - 12:15
Miejsce: BT 123
Opis: Adiel T. de Almeida Filho, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil