Seminars 2019/2020 – summer


The seminars are held in the Lecturing Center building, Piotrowo 2 Street. The seminars list can be downloaded in ICAL format or added to Google Calendar by entering l5kcfbm4gbknuikt9ugfunoaps@group.calendar.google.com in the Other calendars section in the Add a friend’s calendar field.


Incorporating Semantic Dependencies Extracted from Knowledge Graphs into Joint Inference Template-based Information Extraction
Początek: 11:30
Koniec: 10 March 2020 - 12:30
Miejsce: CW8,
Opis: Philipp Cimiano
Cognitive Interaction Technology Excellence Cluster, Universität
Pamięć biologiczna i cyfrowa - analiza porównawcza
Początek: 11:30
Koniec: 17 March 2020 - 12:30
Opis: Tomasz Bilski
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Multi-criteria optimisation of ramp designs in open-pit mining
Początek: 11:30
Koniec: 24 March 2020 - 12:30
Opis: Gaurav Singh
BHP, Perth, Australia
Wszystko co chcecie wiedzieć o RNApolis
Początek: 11:30
Koniec: 31 March 2020 - 12:30
Opis: Marta Szachniuk
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Cybersecurity – A Global and Interdisciplinary Research and Education Endeavor
Początek: 11:30
Koniec: 14 April 2020 - 12:30
Opis: Jay Yang
Rochester Institute of Technology, NY, USA
Spójne grafy całkowite z właściwością perfekcyjnego transferu stanów kwantowych
Początek: 11:30
Koniec: 21 April 2020 - 12:30
Opis: Krzysztof Zwierzyński
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Towards an automatic tool to generate staff schedules in an Emergency Medical Service
Początek: 11:30
Koniec: 28 April 2020 - 12:30
Opis: Ines Marques
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal
Learning Interpretable Classifier Models - Recent Trends and Developments in Prototype-based Classification
Początek: 11:30
Koniec: 12 May 2020 - 12:30
Opis: Thomas Villmann
Dept. of Applied Computer- and Bio-Sciences, University of Applied
Sciences, Mittweida, Germany
Aktualne kierunki badań prowadzonych w Katedrze Informatyki AGH
Początek: 11:30
Koniec: 26 May 2020 - 12:30
Opis: Aleksander Byrski
Katedra Informatyki, AGH
Optymalizacja konstrukcji 3D: miary podobieństwa rozwiązań i ich zastosowanie do analizy kształtu funkcji celu
Początek: 11:30
Koniec: 2 June 2020 - 12:30
Opis: Agnieszka Mensfelt
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Chemistry and Evolution in RNA
Początek: 11:30
Koniec: 7 October 2021 - 13:00
Miejsce: CW 8
Opis: Eric WesthofUniwersytet w Strasburgu
Poprawność wysoko dostępnych systemów zreplikowanych z operacjami o mieszanej spójności ostatecznej i silnej
Początek: 11:30
Koniec: 12 October 2021 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Maciej Kokociński
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Identyfikacja fragmentów tekstu i ekstrakcja kluczowych informacji poza paradygmatem znakowania ciągu
Początek: 11:30
Koniec: 19 October 2021 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Łukasz BorchmanInstytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Podejście systemowe do badania zależności między układem RAA a infekcjąSARS-CoV-2
Początek: 11:30
Koniec: 26 October 2021 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Dorota Formanowicz, Kaja Gutowska, Bartłomiej Szawulak, Piotr FormanowiczInstytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Automatyzacja wykorzystania pytań kompetencyjnych w wytwarzaniu ontologii
Początek: 11:30
Koniec: 9 November 2021 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Dawid WiśniewskiInstytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Algorytmy odtwarzania stanu dla zreplikowanej maszyny stanowej z pamięcią ulotną i nieulotną
Początek: 11:30
Koniec: 14 December 2021 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Jan Kończak
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Porównywanie modeli systemów biologicznych opartych na sieciach Petriego
Początek: 11:30
Koniec: 18 January 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8
Opis: Bartłomiej SzawulakInstytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Zastosowanie katalogów danych do zarządzania cyfrowymi usługami publicznymi
Początek: 11:30
Koniec: 1 March 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Michał Grabia, Szymon Mamrot, Przemysław Zawodny, Instytut Logistyki i Magazynowania, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Umiędzynarodowienie - szanse i wyzwania
Początek: 11:30
Koniec: 22 March 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Paweł Śniatała

Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
How much can we trust computer models? On the quality of predicted 3D RNA Structures
Początek: 11:30
Koniec: 29 March 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Francisco Carrascoza, Maciej Antczak, Zhichao Miao, EricWesthof, Marta Szachniuk
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Metody ewolucyjne w wielokrokowych grach obronnych Stackelberga
Początek: 11:30
Koniec: 5 April 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Adam Żychowski, Jacek Mańdziuk

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PolitechnikiWarszawskiej
Practical remarks on Systematic Literature Review
Początek: 11:30
Koniec: 10 May 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Jerzy Nawrocki

Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Efektywna dekompozycja wielkich grafów dla wybranych problemów optymalizacyjnych
Początek: 11:30
Koniec: 17 May 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Sylwester Swat

Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Scheduling of vessels in a large iron ore supply chain
Początek: 11:30
Koniec: 24 May 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Gaurav Singh

BHP, Perth, Australia
Analityczne podejście do problemów w RNA World
Początek: 11:30
Koniec: 31 May 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Jarosław Synak, Agnieszka Rybarczyk, Jacek Błażewicz

Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Building Hyper-heuristic using crowdsourcing
Początek: 11:30
Koniec: 7 June 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Jan Badura, Artur Laskowski, Maciej Antczak, Szymon Wąsik
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska