Seminars 2016/2017 – summer

The seminars are held in the Lecturing Center building, Piotrowo 2 Street. The seminars list can be downloaded in ICAL format or added to Google Calendar by entering l5kcfbm4gbknuikt9ugfunoaps@group.calendar.google.com in the Other calendars section in the Add a friend’s calendar field.

An Integrated Approach for Operational Problems in Dry Bulk Terminals
Początek: 11:15
Koniec: 14 March 2017 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Ceyda Oguz, Ozgur Unsal, College of Engineering, Koç University, Turkey
Low-code IoT Middleware for Activity Monitoring at Home
Początek: 11:15
Koniec: 28 March 2017 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Chi-Sheng Shih, Yen-Yuan Chen, National Taiwan University
Prezentacja Wydziałowego Inkubatora Przedsiębiorczości
Początek: 11:15
Koniec: 4 April 2017 - 11:45
Miejsce: CW 13
Opis: Dariusz Przybył, Inkubator Przedsiębiorczości Wydziału Informatyki PP
Przemysł 4.0 -- rewolucja czy ewolucja?
Początek: 11:45
Koniec: 4 April 2017 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Krzysztof Walas, Wydział Elektryczny PP, Zespół ds. Transformacji
Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju
Miary konfirmacji i ich właściwości w ocenie reguł
Początek: 11:15
Koniec: 11 April 2017 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Izabela Szczęch, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
Research Objects for managing, sharing and preserving research, as a building block for a virtual research environment
Początek: 11:15
Koniec: 25 April 2017 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Raul Palma, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Which items should be stored together? A basic partition problem to assign storage space in group-based storage systems
Początek: 11:15
Koniec: 9 May 2017 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Erwin Pesch, Dominik Kress, Nils Boysen, Department of Management
Information Science, University of Siegen
Stany chimeryczne w układach sprzężonych oscylatorów
Początek: 11:15
Koniec: 16 May 2017 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Tomasz Kapitaniak, Katedra Dynamiki Maszyn, Politechnika Łódzka
Techniki regresyjne i ewolucyjne w optymalizacji
Początek: 11:15
Koniec: 30 May 2017 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Piotr Zielniewicz, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
Szeregowanie obliczeń jednorodnie podzielnych z ograniczeniami energetycznymi
Początek: 11:15
Koniec: 6 June 2017 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Jędrzej Marszałkowski, Maciej Drozdowski, Instytut Informatyki
Politechniki Poznańskiej
Bioinformatyczne metody modelowania systemów dynamicznych w biologii
Początek: 11:15
Koniec: 13 June 2017 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Szymon Wąsik, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
Zarządzanie zadaniami i optymalizacją wydajności aplikacji dużej skali w heterogenicznych i hierarchicznych systemach obliczeniowych
Początek: 11:15
Koniec: 20 June 2017 - 12:15
Miejsce: CW 13
Opis: Krzysztof Kurowski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe