Profesor Roman Słowiński Oficerem Francuskich Palm Akademickich!

Godność i insygnia Oficera Francuskich Palm Akademickich (fr. L’Ordre des Palmes Académiques) nadał profesorowi Romanowi Słowińskiemu, pracownikowi Instytutu Informatyki PP, a także wiceprezesowi Polskiej Akademii Nauk, premier Republiki Francuskiej. Uroczystość wręczenia insygniów odbyła się w Ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie. Dekoracji dokonał ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet. W swoim przemówieniu ambasador podkreślił wybitne zasługi odznaczonych w rozwój stosunków francusko-polskich na polu akademickim i naukowym. Wraz z prof. Romanem Słowińskim order otrzymał również prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN.

Godność Oficera Palm Akademickich jest drugim stopniem w trzystopniowej hierarchii tego odznaczenia. Jest okolicznością wyjątkową, że profesorowie otrzymali to odznaczenie z pominięciem pierwszego stopnia. Order Palm Akademickich to jedno z najstarszych cywilnych francuskich oznaczeń. Jest on przyznawany wybitnym naukowcom oraz postaciom świata kultury i szkolnictwa. Ustanowiony w 1808 r. przez Napoleona Bonapartego jako tytuł honorowy przyznawany wybitnym profesorom Uniwersytetu Paryskiego. W obecnej formie ustanowiony w 1955 r.

Ambasador przypomniał w trakcie uroczystości, że początki związków prof. Romana Słowińskiego z Francją sięgają lat osiemdziesiątych i pracy na Uniwersytecie Paris-Dauphine. Z tej współpracy zrodził się Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji na Politechnice Poznańskiej. Prof. Słowiński opracowuje nowe systemy komputerowe, które są ważne dla udoskonalenia narzędzi zarządzania dzięki zastosowaniu innowacyjnych technik. Jako współpromotor, wspólnie z francuskimi kolegami, sprawuje opiekę naukową nad doktorantami, przygotowującymi rozprawy doktorskie w systemie co-tutelle.

„Dzięki Pana zaangażowaniu obie instytucje doskonale ze sobą współpracują: kieruje Pan programem wymiany studentów Erasmus, a w latach 2005-2006 prowadził Pan dwustronny projekt badawczy PHC Polonium. Ponadto przez prawie dziesięć lat był Pan profesorem w katedrze europejskiej na Uniwersytecie Paris-Dauphine, a nawet otrzymał doktorat honoris causa tej uczelni. Aby dopełnić tego obrazu, chciałbym przypomnieć, że był Pan również profesorem wizytującym na Politechnice w Tours i w Ecole Centrale w Paryżu. Pragnę również wspomnieć, że Pana działania obejmują również inne kraje francuskojęzyczne: na przykład, rozwinął Pan współpracę naukową i akademicką z placówkami w Belgii, Szwajcarii i Kanadzie oraz publikuje z francuskimi i francuskojęzycznymi współautorami” – podkreślił ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet.

Dyplomata dodał, że dziś, jako wiceprezes PAN, prof. Roman Słowiński jest bliskim partnerem francuskiej ambasady, zwłaszcza działu współpracy naukowej i uniwersyteckiej, przy realizacji ważnych projektów, takich jak na przykład konkurs „Mój doktorat w 180 sekund”, skierowany do francuskojęzycznych doktorantów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.