Seminaria 2018/2019 – semestr letni

Listę seminariów można również pobrać w formacie ICAL oraz dodać w Kalendarzu Google poprzez wprowadzenie identyfikatora l5kcfbm4gbknuikt9ugfunoaps@group.calendar.google.com w sekcji Inne kalendarze, w pole Dodaj kalendarz znajomego.

W tym semestrze wszystkie seminaria odbywają się w sali 8CW o godzinie 11:30.

Empirical research on medical information retrieval
Początek: 11:30
Koniec: 19 marca 2019 - 12:30
Miejsce: CW8, Poznan University of Technology
Opis: Jakub Dutkiewicz, Czesław Jędrzejek, Artur Cieślewicz
Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika
Poznańska; Department of Clinical Pharmacology, Poznan University of
Medical Sciences
Digital Transformation
Początek: 11:30
Koniec: 26 marca 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Gerd NiehageBBraun Group
Practical issues of scheduling in clouds: The best opportunities to revisit distributed systems and computing
Początek: 12:30
Koniec: 26 marca 2019 - 13:30
Miejsce: CW8, Poznan University of Technology
Opis: Christophe Cérin
Université Paris 13, Sorbonne Paris
Conflict-Free Yard Crane Routing in an Automated Container Terminal
Początek: 11:30
Koniec: 2 kwietnia 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Erwin Pesch
University of Siegen
A Roadmap for the Acceleration of Technology in Computational Science for the next Decade
Początek: 11:30
Koniec: 9 kwietnia 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: S.S. Iyengar
School of Computing & Information Sciences, Florida International University
Efektywne algorytmy dla klasyfikacji ekstremalnej
Początek: 11:30
Koniec: 16 kwietnia 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Kalina Jasińska
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Efficiency and Robustness in Prototype-based Classification Learning - A Neural Network Perspective
Początek: 11:30
Koniec: 7 maja 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Thomas Villmann
University of Applied Sciences Mittweida
Predykcja cech patogenności bakterii z wykorzystaniem binarnego modelu gałązkowego
Początek: 11:30
Koniec: 14 maja 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Krzysztof Bartoszek, Ingemar Kaj, Sebastian Sakowski, Marta Majchrzak,
Anna B. Kubiak-Szeligowska, Pawel Parniewski
Linköping University, Department of Computer and Information Science;
Uppsala University, Department of Mathematics; Uniwersytet Łódzki,
Wydział Matematyki i Informatyki; Instytut Biologii Medycznej PAN
Optymalizacja odkrywania wzorców kolokacji przestrzennych i przestrzenno-czasowych
Początek: 11:30
Koniec: 28 maja 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Witold Andrzejewski
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Inżynier Jacek Karpiński -- sylwetka, życie i osiągnięcia
Początek: 11:30
Koniec: 11 czerwca 2019 - 12:30
Miejsce: CW 8, Poznań University of Technology
Opis: Mirosław Zientarzewski
Narodowe Muzeum Techniki