O Instytucie

Politechnika Poznańska jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Składa się z dziesięciu wydziałów (Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Budowy Maszyn i Zarządzania, Elektroniki i Telekomunikacji, Elektrycznego, Fizyki Technicznej, Informatyki, Inżynierii Zarządzania, Maszyn Roboczych i Transportu, Technologii Chemicznej). Każdy wydział dzieli się wewnętrznie na instytuty i/lub katedry. Dzięki lokalizacji na trasie Warszawa – Berlin, Politechnika Poznańska może prowadzić badania i utrzymywać kontakty naukowe z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi.
Instytut Informatyki jest jednym z czterech instytutów Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Jego poprzednik, Instytut Automatyki, został założony w 1970 roku w strukturze Wydziału Elektrycznego. W 1988 zmienił nazwę na Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki, zaś ostatecznie ukształtował się w obecnej formie w 1990 roku, w wyniku oddzielenia się Instytutu Informatyki. W latach 2001-2010 Instytut wchodził w skład Wydziału Informatyki i Zarządzania. W latach 2010-2020 roku Instytut Informatyki był częścią Wydziału Informatyki a aktualnie wchodzi w skład Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. W Instytucie zatrudnionych jest około 180 osób – patrz Pracownicy Instytutu.