Seminaria 2012/2013 – semestr zimowy

Listę seminariów można również pobrać w formacie ICAL oraz dodać w Kalendarzu Google poprzez wprowadzenie identyfikatora l5kcfbm4gbknuikt9ugfunoaps@group.calendar.google.com w sekcji Inne kalendarze, w pole Dodaj kalendarz znajomego.

Return of the Domain Specific Languages
Początek: 1 października 2012 - 11:45
Miejsce: L1.23
Prelegent: Adam Welc, Oracle Labs
Wielokryterialne decyzje kooperacyjne. Metody wspomagania komputerowego
Początek: 2 października 2012 - 11:15
Miejsce: CW 13
Prelegent: Lech Kruś, Instytut Badań Systemowych PAN
Projekt Loglan - wczoraj, dziś, jutro
Początek: 16 października 2012 - 11:15
Prelegent: Andrzej Salwicki, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Economics of collective monitoring: a study of environmentally constrained electricity generators
Początek: 30 października 2012 - 11:15
Prelegent: Jacek Krawczyk, University of Wellinggton, Nowa Zelandia
Kształtowanie koewolucyjne dla uczenia się ze wzmocnieniem
Początek: 20 listopada 2012 - 11:15
Prelegent: Marcin Szubert
Odkrywanie supłów
Początek: 11 grudnia 2012 - 11:15
Prelegent: Krzysztof Jankiewicz
Nowe modele i algorytmy rozdziału zasobów inspirowane problemami szeregowania zadań w gridach
Początek: 8 stycznia 2013 - 11:15
Prelegent: Marek Mika
Dynamiczne łączenie replikacji transakcyjnej i maszyny stanowej w systemach rozproszonej pamięci transakcyjnej
Początek: 15 stycznia 2013 - 11:15
Prelegent: Tadeusz Kobus, Maciej Kokociński