Polskie 2012

NumerAutorzyTytułOpublikowano
RB-01/2012 Gaweł P.,
Jaszkiewicz A.,
Wesołek P.
Oszacowanie starty czasu w podróżach samochodowych w Warszawie, wynikającej z nadmiernego natężenia ruchu.Poznań 2012
RB-02/2012 Mika M.Algorytmy dla problemu rozdziału zasobów z wieloma sposobami wykonywania czynności i kryterium uwzględniającym koszty przygotowania zasobów.Poznań 2012
RB-03/2012 Kniat J.,
Polkowski A.
Metody zwiększania dostępności i użyteczności systemów handlu elektronicznego.Poznań 2012
RB-04/2012 Kniat J.,
Minta D.,
Wróbel M.
System wspomagający inwentaryzację architektoniczną dla urządzenia PDA.Poznań 2012
RB-05/2012 Kniat J.,
Pawłowski M.
System ewidencjonowania obiektów terenowych wykorzystujący urządzenia mobilne.Poznań 2012
RB-06/2012 Kniat J.,
Woźniak Sz.
System wizualizacji danych.Poznań 2012
RB-07/2012 Kniat J.,
Wosiewicz M.
Gra dwuosobowa dla urządzeń mobilnych.Poznań 2012
RB-08/2012 Szczurkowski K.,
Szychowiak M.
Bezpieczeństwo serwerów wirtualnych.Poznań 2012
RB-09/2012 Pukacki J.,
Szychowiak M.
Systemy Ids, IPS oraz SIEM.Poznań 2012
RB-10/2012 Pospieszyński J.,
Wojciechowski M.
BigTable na tle systemów relacyjnych baz danych.Poznań 2012
RB-11/2012 Sobaniec C.,
Zieliński J.
Klastrowe systemy plików w systemie Linux.Poznań 2012
RB-12/2012 Fus M.,
Grzybowski Sz.,
Sobaniec C.
Optymalizacja zużycia energii w środowiskach chmurowych poprzez efektywne wykorzystanie zasobów.Poznań 2012
RB-13/2012 Frąckowiak S.K.,
Sobaniec C.
Projekt rozproszonego systemu plików dla korporacji na bazie usług Active Directory i DFS.Poznań 2012
RB-14/2012 Brzeziński J.,
Dwornikowski D.,
Lamecki J.
Drzewiasta struktura danych dla systemów zarządzania z własnością samokonfiguracji.Poznań 2012
RB-15/2012 Brzeziński J.,
Dwornikowski D.,
Jaroński K.
Moduł jądra GNU/Linux realizujący przywracanie poprawnego stanu systemu.Poznań 2012
RB-16/2012 Ochodek M.Analiza czynników wpływu wymagań pozafunkcjonalnych oraz uwarunkowań środowiskowych w metodach szacowania pracochłonności.Poznań 2012
RB-17/2012 Danilecki A.,
Dolata P.
Implementacja niezawodnej usługi REST do zarządzania systemem DNS-u.Poznań 2012
RB-18/2012 Danilecki A.,
Mergo M.
Projekt i implementacja bibliotki umożliwiającej tworzenie sieci Peer-to-Peer.Poznań 2012
RB-19/2012 Jankiewicz K.,
Mor M.
Koordynacja kompensacji wzajemnie zależnych podprocesów transakcyjnych.Poznań 2012
RB-20/2012 Jankiewicz K.,
Jurczenia K.
Utrzymywanie perspektyw materializowanych w bazach danych dokumentów XML.Poznań 2012