Kontakt

Dyrektor Instytutu:
Prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz
tel. (48-61) 665 3000

Zastępca dyrektora ds. nauki:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec
tel. (48-61) 665 3061

Zastępca dyrektora ds. kształcenia:
Dr hab. inż. Mirosław Ochodek
tel. (48-61) 665 2944

Adres:
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań, Polska

Telefony:
(48-61) 8790-790, 6652-997, 6652-999

Fax:
(48-61) 8771-525

E-mail:
office_cs@put.poznan.ploffice@cs.put.poznan.pl