Autorzy

Pierwsza strona internetowa Instytutu Informatyki została stworzona przez Mariusza Markiewicza i była przez długi czas utrzymywana przez Macieja Drozdowskiego.

Autorami aktualnej wersji strony są Marcin Borowski i Szymon Wąsik.