Zaswiadczenia do stypendium

Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie o udziale w konkursie algorytmicznym w celu dołączenia ich do wniosku stypendialnego proszone są o wypełnienie, wydrukowanie i przyniesienie do podpisu zaświadczenia stanowiącego załącznik do tej strony. W dokumencie należy:

  • uzupełnić wszystkie elementy podświetlone na szaro,
  • wykorzystać lub usunąć fragment znajdujący się na końcu treści zaświadczenia w nawiasie,
  • upewnić się, że żaden tekst nie jest sformatowany przy użyciu kursywy i podświetlenia na szaro.

Szablon zaświadczenia