Seminaria 2011/2012 – semestr zimowy

Batch scheduling in sterilization service
Początek: 4 października 2011 - 11:15
Prelegent: Marie-Laure Espinouse, IUT, Grenoble
Mind the gap - a study of Tube tour
Początek: 29 listopada 2011 - 11:15
Prelegent: Maciej Drozdowski
Gwarancje sesji w mobilnych sieciach ad-hoc
Początek: 6 grudnia 2011 - 11:15
Prelegent: Łukasz Piątkowski
The Clique Partitioning Problem: Exact Methods and Applications
Początek: 13 grudnia 2011 - 11:15
Prelegent: Erwin Pesch, Universitaet Siegen
Nowe kierunki w analizie odporności i modelowaniu preferencji w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji
Początek: 20 grudnia 2011 - 11:15
Prelegent: Miłosz Kadziński
Algorytmy wykrywania konfliktów w politykach bezpieczeństwa
Początek: 10 stycznia 2012 - 11:15
Prelegent: Bartosz Brodecki