Polskie 2016

NumerAutorzyTytułOpublikowano
RB-1/16M. MachowiakWielomianowe algorytmy szeregowania zadań.Poznań 2016.
RB-2/16T. Koszlajda,
F. Skurniak,
Ł. Dzwoniarski
Dynamiczna alokacja zasobów do współbieżnego przetwarzania dużych zbiorów danych.Poznań 2016.
RB-3/16A. Chojan,
P. Matyjaszczak,
P. Przybyłowski,
J. Wielebiński,
T. Koszlajda
Równoważenie obciążenia zasobów chmury baz danych na podstawie predykcji obciążenia fragmentów danych.Poznań 2016.
RB-4/16K. Kozubal,
J. Cieślak,
K. Siek,
P.T. Wojciechowski
Wydajna implementacja rozproszonej pamięci transakcyjnej.Poznań 2016.
RB-5/16Sz. Wąsik,
I. Błądek,
T. Chojnacki,
K. Miazga,
J. Szwachła
Platforma Trochilus: opracowanie metod estymacji parametrów biologicznych z wykorzystaniem crowdsourcingu.Poznań 2016.
RB-6/16K. Sztyber,
M. Szymaniak,
C. Sobaniec
Rozproszona deduplikacja stron pamięci dla nadzorcy wirtualizacji KVM.Poznań 2016.
RB-7/16Sz. Wąsik,
F. Frątczak,
J. Krzyśków,
J. Wulnikowski
Eksperymentalna weryfikacja metod modelowania systemów dynamicznych z wykorzystaniem crowdsourcingu.Poznań 2016.
RB-8/16D. Jagła,
J. Kniat
Gra przeglądarkowa dla wielu środowisk wykonawczych.Poznań 2016.
RB-9/16J. Kniat,
P. Rusakiewicz
Porównanie platform programowania Windows Mobile i Android.Poznań 2016.
RB-10/16J. Kniat,
A. Świderski
System zarządzania domowymi zapasami produktów żywnościowych.Poznań 2016.
RB-11/16J. Kniat,
B. Wilczewski
System nadzoru strażników wykorzystujący urządzenia mobilne.Poznań 2016.