Kontakt

Dyrektor Instytutu:
dr hab. inż. Miłosz Kadziński, prof. PP
tel. (48-61) 665 3022

Zastępca dyrektora ds. nauki:
dr hab. inż. Tomasz Pawlak
tel. (48-61) 665 2989, 665 3022

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Mirosław Ochodek
tel. (48-61) 665 2944

Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych:
prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki
tel. (48-61) 665 2980

Adres:
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań, Polska

Telefony:
(48-61) 8790-790, 6652-997, 6652-999

Fax:
(48-61) 8771-525

E-mail:
office_cs@put.poznan.ploffice@cs.put.poznan.pl