Pracownicy

Złoty medal EURO

 • 1991  –  J.Błażewicz, R.Słowiński, J.Węglarz

Doktorat Honoris Causa

 • 2009  –  J.Węglarz – Uniwersytet Zielonogórski
 • 2008  –  R.Słowiński – Uniwersytet Techniczny w Chanii na Krecie (Πολυτεχνείο Κρήτης)
 • 2008  –  J.Węglarz – Uniwersytet Śląski
 • 2008  –  J.Węglarz – Politechnika Gdańska
 • 2006  –  J.Błażewicz – Universtaet Siegen, Niemcy
 • 2006  –  J.Węglarz – Politechnika Poznańska
 • 2005  –  J.Węglarz – Politechnika Częstochowska
 • 2002  –  J.Węglarz – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • 2001  –  J.Węglarz – Politechnika Szczecińska
 • 2001  –  R.Słowiński – Universite Paris Dauphine, France
 • 2000  –  R.Słowiński – Faculte Polytechnique de Mons, Belgia

Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

 • 2005  –  R.Słowinski
 • 2000  –  J.Weglarz

Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskie

 • 2022  –  M.Tomczyk, S.Swat
 • 2004  –  B.Walter, M.Komosiński
 • 2003  –  B.Walter
 • 2001  –  M.Kasprzak, M.Sterna
 • 1999  –  G.Waligóra
 • 1996  –  M.Hapke
 • 1995  –  A.Jaszkiewicz
 • 1993  –  M.Drozdowski, J.Stefanowski

Laureaci konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na trzyletnie subsydia dla uczonych

 • 2001  – R.Słowiński

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

 • Jacek Błażewicz
 • Jan Węglarz
 • Roman Słowiński (członek korespondencyjny)

Nagrody Polskiej Akademii Nauk

 • 2017  –  M. Szachniuk, nagroda od Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie informatyki za cykl prac „Oryginalne informatyczne metody rozpoznawania i modelowania struktur 3D RNA”
 • 2016  –  M. Kadzińki, nagroda od Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie informatyki za cykl artykułów „Oryginalna metodyka komputerowego wspomagania decyzji oparta na różnorodnych formach pośredniej informacji preferencyjnej oraz wszechstronnej analizie odporności rozwiązań”
 • 2016  –  R.Słowiński, nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk za opracowanie innowacyjnych metod obliczeniowych inteligentnego wspomagania decyzji, a także za aktywną działalność upowszechniającą naukę w Oddziale PAN w Poznaniu.
 • 2013  –  P.Formanowicz, nagroda od Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie informatyki za cykl artykułów „Informatyczne modele procesów biologicznych”.
 • 2009  –  P.T. Wojciechowski nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w dziedzinie informatyki za pracę „Language Design for Atomicity, Declarative Synchronization and Dynamic Update in Communicating Systems”.
 • 2008  –  M.Sterna nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w dziedzinie informatyki za pracę „Late Work Scheduling in Shop Systems”
 • 2005  –  M.Kasprzak nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w dziedzinie informatyki za pracę „Combinatorial Models and Methods for Reading Genomic Sequences”
 • 2002  –  J.Stefanowski nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w dziedzinie informatyki za pracę „Algorytmy indukcji reguł decyzyjnych w odkrywaniu wiedzy”
 • 1999  –  M.Drozdowski nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w dziedzinie informatyki za pracę „Selected problems of scheduling tasks in multiprocessor computer systems”
 • 1996  –  J.Nawrocki nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych w dziedzinie informatyki za pracę „Projektowanie i optymalizacja dynamicznego przydziału pamięci dla systemów czasu rzeczywistego”

Nagroda Premiera

 • 2007  –  P.Formanowicz za pracę habilitacyjną
 • 2001  –  G.Waligóra za pracę doktorską
 • 2000  –  M.Kasprzak za pracę doktorską
 • 1998  –  M.Drozdowski za pracę habilitacyjną
 • 1996  –  A.Jaszkiewicz za pracę doktorską

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dwn. Edukacji Narodowej)

 • 2009  –  P.T. Wojciechowski, nagroda indywidualna za pracę habilitacyjną
 • 2001  –  K.Krawiec, nagroda indywidualna za pracę doktorską
 • 1996  –  A.Jaszkiewicz nagroda indywidualna za pracę doktorską
 • 1995  –  J.Stefanowski nagroda indywidualna za pracę doktorską
 • 1993  –  R.Słowiński, J.Stefanowski, A.Jaszkiewicz, nagroda zespołowa za wyniki badań naukowych

Wyróżnione prace doktorskie

 • 2011  –  A. Rybarczyk, nagroda w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie bioinformatyki przyznawana przez Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne.
 • 2010  –  W.Jaśkowski, wyróżnienie w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji.
 • 2006  –  M.Szachniuk, Europejska nagroda za pracę doktorską (European Doctoral Dissertation Award) przyznana przez Europejskie stowarzyszenie Towarzystw Badań Operacyjnych EURO.
 • 2001  –  K.Krawiec, J.Jelonek – (I nagroda ex aequo), P.Formanowicz (wyróżnienie) w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Fundację Krzewienia Nauk Systemowych, Polskiej Akademii Nauk.
 • 2001  –  K.Krawiec, konkurs   Towarzystwa Przetwarzania Obrazów na najlepszą rozprawę doktorską.

Inne konkursy i nagrody

 • 2010  –  R.Wrembel, IBM Faculty Award.
 • 2008  –  Zespół z zakładu ISWD, pod kierunkiem dra J.Jelonka, wyróżnienie w kategorii „Systemy obsługi pasażerów”, na targach TRANSEXPO w Kielcach.
 • 2008  –  A.Urbaniak, nagroda specjalna Aquarina im. doc. dr Krzysztofa Lipińskiego przyznana przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) oraz SEEN Technologie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie Ochrony Środowiska Naturalnego.
 • 2007  –  K.Dembczyński, W.Kotłowski i M.Sydow (ostatnia osoba z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych) wygrali konkurs Knowledge Discovery Challenge organizowany w ramach konferencji ECML/PKDD’2007.
 • 2007  –  W.Jaśkowski, K.Krawiec, B.Wieloch wygrali konkurs Ant Wars.
 • 2007 – W.Jaśkowski, Stypendium Naukowe Miasta Poznania
 • 2006  –  A.Ławrynowicz, nagroda za najlepszy plakat „Pattern discovery from ABoxes of OWL DLP knowledge bases” na szkole Fourth Summer School (SSSW’06) (Cercedilla, Hiszpania),oraz nagroda za projekt zespolowy (razem z: Eva Blomqvist – Jönköping University, Sweden, Tamas Hauer – CERN, Andriy Nikolov – Open University, UK, Jetendr Shamdasani – CERN).
 • 2006  –  M.Miłostan, B.Walter, Stypendium Naukowe Miasta Poznania.
 • 2006  –  J.Błażewicz, Nagroda Naukowa Miasta Poznania.
 • 2004  –  Projekt Carrot2, specjalna nagroda dla narzędzi badawczych w konkursie European Academic Software Award (EASA) 2004.
 • 2000  –  zespół prowadzony przez M.Drozdowskiego, II miejsce w konkursie „Ekonomia internetowa na polskich uczelniach” organizowanym przezIntela i Prezydenta RP.
 • 1999  –  M.Komosiński, 5th European Conference on Artificial Life Research Award. Nagroda przyznawana młodym badaczom za wybitne prace z dziedziny sztucznego życia.

Osiągnięcia instytutu

 • 2008  –  Pierwsze miejsce w rankingu uczelni prowadzących kierunek Informatyka, przygotowanym przez Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk.
 • 2004  –  Jesteśmy centrum doskonałości.