Seminars 2018/2019 – winter

The seminars are held in the Lecturing Center building, Piotrowo 2 Street. The seminars list can be downloaded in ICAL format or added to Google Calendar by entering l5kcfbm4gbknuikt9ugfunoaps@group.calendar.google.com in the Other calendars section in the Add a friend’s calendar field.

Can Parallel Database Systems Help Big Data Analytics?

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,13 September 2018

Miejsce: CW8

Opis: Carlos Ordonez, University of Houston, Texas, USA

Programming abstractions for parallel systems

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,2 October 2018

Miejsce: CW8

Opis: Jeronimo Castrillon, Technische Universität Dresden, Germany

Main results and directions in time-dependent scheduling

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,9 October 2018

Miejsce: CW8

Opis: Stanisław Gawiejnowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

*Wstępna informacja o nowych zasadach kategoryzacji*

Przygotowanie do akredytacji (seminarium dla całego Wydziału Informatyki)

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,16 October 2018

Miejsce: CW8

Opis: Zbyszko Królikowski, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Real-life cases on scheduling and timetabling through optimization

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,23 October 2018

Miejsce: CW8

Opis: Ines Marques (University of Lisbon, Department of Engineering and Management), Maria Eugénia Captivo (Faculty of Sciences, University of Lisbon) and Jeroen Beliën, Hendrik Vermuyten and Steff Lemmens (KULeuven)

From Recognition to Visual Question Answering, to Agents that Act

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,25 October 2018

Miejsce: CW8

Opis: Mateusz Malinowski, DeepMind Technologies, London, UK

(seminarium wspólnie z Instytutem Automatyki, Robotyki i Inżynierii
Informatycznej WE)

Metody obliczeniowe wspomagające modelowanie złożonych cząsteczek RNA

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,30 October 2018

Miejsce: CW8

Opis: Maciej Antczak, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska oraz
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Nowe zasady kategoryzacji

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,13 November 2018

Miejsce: CW8

Opis: Jacek Błażewicz, Mikołaj Morzy, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Board Programming: What we know and what we would like to know

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,27 November 2018

Miejsce: CW8

Opis: Jerzy Nawrocki, Michał Maćkowiak, Mirosław Ochodek, Mateusz Kiciński,
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Seminarium dydaktyczne

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,11 December 2018

Miejsce: CW8

Opis: Jerzy Nawrocki, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Pushing automobile function development towards autonomous driving

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,18 December 2018

Miejsce: CW8

Opis: Sascha Saralajew, Porsche AG, Germany

ew results on scheduling on parallel machines with late work criterion

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,22 January 2019

Miejsce: CW13

Opis: Xin Chen, Pengyu Xie, Wen Wang, Yage Liang (Liaoning University of
Technology, School of Electronics and Information Engineering, Jinzhou,
China), Malgorzata Sterna, Jacek Blazewicz (Instytut Informatyki
Politechniki Poznańskiej),

On the correctness criteria for crash-prone highly-available distributed systems

Początek: 11:30

Koniec: 12:30,29 January 2019

Miejsce: CW13

Opis: Maciej Kokociński, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska