Seminars 2021/2022 – summer


The seminars are held in the Lecturing Center building, Piotrowo 2 Street. The seminars list can be downloaded in ICAL format or added to Google Calendar by entering l5kcfbm4gbknuikt9ugfunoaps@group.calendar.google.com in the Other calendars section in the Add a friend’s calendar field.


Zastosowanie katalogów danych do zarządzania cyfrowymi usługami publicznymi
Początek: 11:30
Koniec: 1 March 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Michał Grabia, Szymon Mamrot, Przemysław Zawodny, Instytut Logistyki i Magazynowania, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Umiędzynarodowienie - szanse i wyzwania
Początek: 11:30
Koniec: 22 March 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Paweł Śniatała

Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
How much can we trust computer models? On the quality of predicted 3D RNA Structures
Początek: 11:30
Koniec: 29 March 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Francisco Carrascoza, Maciej Antczak, Zhichao Miao, EricWesthof, Marta Szachniuk
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Metody ewolucyjne w wielokrokowych grach obronnych Stackelberga
Początek: 11:30
Koniec: 5 April 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Adam Żychowski, Jacek Mańdziuk

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PolitechnikiWarszawskiej
Practical remarks on Systematic Literature Review
Początek: 11:30
Koniec: 10 May 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Jerzy Nawrocki

Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Efektywna dekompozycja wielkich grafów dla wybranych problemów optymalizacyjnych
Początek: 11:30
Koniec: 17 May 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Sylwester Swat

Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Scheduling of vessels in a large iron ore supply chain
Początek: 11:30
Koniec: 24 May 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Gaurav Singh

BHP, Perth, Australia
Analityczne podejście do problemów w RNA World
Początek: 11:30
Koniec: 31 May 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Jarosław Synak, Agnieszka Rybarczyk, Jacek Błażewicz

Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Building Hyper-heuristic using crowdsourcing
Początek: 11:30
Koniec: 7 June 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Jan Badura, Artur Laskowski, Maciej Antczak, Szymon Wąsik
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Differential assembly – using prior knowledge to assemble the human genome
Początek: 11:30
Koniec: 14 June 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Artur Laskowski

Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
Wstęp do obliczeń kwantowych w modelu bramkowym
Początek: 11:30
Koniec: 21 June 2022 - 12:30
Miejsce: CW 8, https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/jed-38l-hbk
Opis: Andrzej Jaszkiewicz

Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska